Najbliższe szkolenia

There are no upcoming events at this time.

kwi 2018 Zobacz wszystkie »

PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

opisy szkoleń

Wstęp do zarządzania projektami

Projekty stały się od pewnego czasu nieuniknioną częścią naszego życia, zarówno zawodowego, jak i prywatnego. Słyszymy wiele o projektach, o projektowym charakterze spraw, o zarządzaniu przez projekty.  Czasami, wchodząc głębiej w rozmowę, odkrywamy jak bardzo słowo „projekt” jest pojemne i jak różnorodnie używane w obecnym świecie. Szkolenie „Wstęp do zarządzania projektami” pozwala na lepsze zrozumienie czym jest projekt i jak nim skutecznie zarządzać, przedstawia przegląd obecnych na rynku głównych standardów w zakresie kierowania projektami oraz omawia konkretne przypadki, zarówno w mikroskali, jak i w skali międzynarodowego przedsięwzięcia.

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla  osób rozpoczynających swoją przygodę z zarządzaniem w roli kierownika zespołu czy  kierownika projektu, jak  i dla osób zarządzających na wyższych szczeblach zarządzania.

Szkolenie, poprzez lepsze zrozumienie natury projektów, ich specyfiki oraz podstawowych standardów zarządzania, pozwala na zwiększenie efektywności współpracy wewnątrz organizacji oraz współpracy z zewnętrznymi firmami.

Czytaj więcej...

Praktyczne zarządzanie projektami

Czasami przygotowujemy się do roli kierownika projektu przez lata, stopniowo dojrzewając i podglądając starszych kolegów. Bywa tak, że zanim przyjdzie nam poprowadzić osobiście projekt, to mamy już za sobą wieloletnie doświadczenie w roli członka zespołu i ukończone studia z zakresu zarządzania projektami. Bywa również tak, że życie stawia nas znienacka w roli project managera. Oczekiwanie sukcesu w stojącym przed nami przedsięwzięciu może być świetnym motywatorem do nauki lub  stanowić przygniatający ciężar. W każdym z przypadków dwudniowe szkolenie „Praktyczne zarządzanie projektami” może stanowić solidną porcję konkretnej wiedzy, jak zmierzyć się z projektem. Program szkolenia powstał na bazie osobistych, wieloletnich doświadczeń w zarządzaniu, odnosi się również bezpośrednio do zbioru uznanego standardu PMBOK  Guide. Mała grupa i warsztatowy charakter szkolenia zwiększają efektywność nauki.

Szkolenie jest kierowane do kierowników projektów, kierowników zespołów oraz członków zespołów projektowych.

Zapoznanie się ze standardem zarządzania projektami powoduje uporządkowanie sposobu współpracy z zamawiającym, ze sponsorem projektu i z zespołem projektowym. Warsztatowy charakter szkolenie pozwala na praktyczne doświadczenie wybranych aspektów zarządzania.

Czytaj więcej...

Agile – zwinne prowadzenie projektów na przykładzie Scruma

Zwinne podejście do zarządzania projektami  kładzie nacisk przede wszystkim na ludzi i interakcje między nimi, współpracę z klientem oraz na reagowanie na zmiany. Miarą postępu prac w projekcie jest działające oprogramowanie. Początki Agile to  lata 90-te ubiegłego wieku. Firmy, takie jak Toyota czy Xerox, potrzebowały zupełnie nowego podejścia, by uzyskać przewagę konkurencyjną w świecie, w którym wszyscy rozbudowywali procesy wytwórcze oraz produkowali niezliczone ilości dokumentacji projektowej. W 2001 roku spisano Agile Manifesto – dokument podsumowujący zwinne idee i praktyki wspólne dla różnych wypracowanych niezależnie sposobów wytwarzania oprogramowania. Najbardziej popularnym zwinnym podejściem do prowadzenia projektów jest Scrum -  w prosty sposób pozwalający wprowadzić w życie zwinne ideały.

Szkolenie jest kierowane do wszystkich osób uczestniczących w procesie wytwarzania oprogramowania: kierowników projektów, kierowników zespołów, członków zespołów projektowych.

Początkujący uczestnicy zostaną wprowadzeni w świat zwinnego prowadzenia projektów w stopniu wystarczającym, żeby zacząć wykorzystywać poznane techniki w praktyce. Zaawansowani będą mogli usystematyzować i pogłębić wiedzę oraz rozwiązać problemy, z którymi się borykają.

Czytaj więcej...

Wstęp do zarządzania finansami

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o finansach a wstydzicie się zapytać…. – tak możnaby scharakteryzować jednym zdaniem (parafrazując tytuł filmu znanego amerykańskiego reżysera) szkolenie z finansów dla „niefinansistów”. Ile razy w pracy (bądź w domu np. siedząc przezd TV) jesteśmy świadkami rozmów biznesowych o marży brutto, zysku netto, amortyzacji, kapitale obrotowym przedsiębiorstwa niekoniecznie zdając sobie sprawę z tego co dane pojęcia tak naprawdę oznaczają dla życia przedsiębiorstwa. Celem niniejszego warsztatu jest przybliżenie wiedzy o skomplikowanej dziedzinie finansowej w przystępny i praktyczny sposób, zrozumiały dla wszystkich odbiorców.

Szkolenie skierowane jest do szerokiego grona osób, które są zainteresowane poznaniem mechanizmów finansowych rządzących przedsiębiorstwem. Usystematyzowany przegląd najważniejszych pojęć finansowych z pewnością przyda się nie tylko „debiutantom” w świecie zarządzania pieniędzmi ale także przedstawicielom kadry menedżerskiej oraz praktykom na codzień dotykającym zagadnień ekonomicznych w prowadzeniu firm bądź projektów.

Po szkoleniu uczestnicy będą znać najważniejsze elementy gospodarowania pieniędzmi w przedsiębiorstwach oraz będą rozumieć sprawozdania finansowe i istotniejsze informacje rachunkowe obrazujące rentowność firm,  oraz zaangażowany kapitał.

Czytaj więcej...

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Projekt, ze swej natury związany z niepowtarzalnością działań, jest zawsze związany z ryzykiem. Ryzyko jest obecne w każdej fazie projektu, od okresu przed  formalnym  zainicjowaniem  przedsięwzięcia, aż po okres eksploatacji systemu. Temat jest często niezręczny i nielubiany, ponieważ sympatyczniej jest mówić o sukcesie, niż o zagrożeniach.

Złożoność obecnie realizowanych projektów i ich wpływ na biznes nie pozwala na ignorowanie tematu.

Niestety nie da się wyeliminować ryzyka, ale można nim roztropnie zarządzać. Poprzez świadomość ryzyk, właściwą komunikację, uzgodnienie podejścia do zarządzania ryzykiem, a następnie konkretne działania, można skutecznie zwiększać prawdopodobieństwo sukcesu projektu.”

Szkolenie jest kierowane do osób pragnących rozwinąć swoje kompetencje w zakresie obszaru wiedzy związanego z zarządzeniem ryzykiem. Zdobyta na szkoleniu wiedza będzie przydatna zarówno w przypadku członków zespołu projektowego, kierowników projektu, jak i osób nadzorujących projekty.

Praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na szkoleniu pozwala na wprowadzenie, usystematyzowanie i ulepszenie zarządzania ryzykiem w prowadzonych projektach, co prowadzi w efekcie do zmniejszenia liczby „niespodzianek projektowych”

Czytaj więcej...

Finansowy aspekt zarządzania projektami

Każdy z nas w życiu codziennym,  czy to osobistym, czy w biznesie  spotyka się z różnymi dylematami dotyczącymi racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. Na co mam wydać środki, którymi dysponuję , jak oszacować i określić budżet dla wymaganego przedsięwzięcia, jak monitorować wydatki i określić ich stopień wykorzystania wraz z upływającym czasem, jak oszacować  planowaną całość kosztów uwzględniając już poniesione nakłady ? W przypadku projektów odpowiedzi na te pytania nurtują niejednego członka zarządu, kierownika projektu lub dyrektora finansowego. Tam gdzie pojawiają się pieniądze akcjonariusze i różni interesariusze z otoczenia projektów domagają się również rzetelnej informacji tak, aby podejmować właściwe dla danej chwili decyzje. Celem szkolenia jest wparcie zarządzania projektami w aspekcie finansowym i przyswojenie niezbędnej wiedzy i technik służących określaniu i kontroli budżetów.

Szkolenie jest kierowane do sponsorów projektu, dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, głównych księgowych, kierowników projektów, kierowników zespołów oraz menedżerów funkcjonalnych.

Uczestnik szkolenia dostanie sporą dawkę praktycznej wiedzy , niezbędnej do spojrzenia na działania i ograniczenia projektowe poprzez pryzmat  finansów – od momentu inicjacji projektu aż do jego całkowitego rozliczenia i zamknięcia. Zajęcia oraz ćwiczenia oparte o sprawdzone szablony finansowe pozwolą uczestnikom szkolenia na bardzo szybkie zastosowanie uzyskanej wiedzy w zakresie kontroli kosztów w dowolnym momencie cyklu życia projektu.

Czytaj więcej...

Easy Project Meeting

Easy Project Meeting – Efektywne Spotkania Projektowe  – to dwudniowy warsztat, na którym dowiesz się między innymi:

 • co to jest model komunikacji i jak w praktyce go wykorzystać,
 • jakie zasady, narzędzia i techniki wspierają efektywność spotkań,
 • co robić, aby spotkania były krótkie i konstruktywne,
 • jak zachęcać członków zespołu projektowego do kreatywnego myślenia i jak utrzymać dyscyplinę analitycznego myślenia.

Czytaj więcej...

Od zarządzania do przywództwa i z powrotem

Projekty to przedsięwzięcia realizowane często w tymczasowych zespołach. Projekty to również często konieczność zmierzenia się ze zmiennością oczekiwań i z różnorodnością sytuacji.  To także konieczność wykazania się elastycznością oraz potrzeba dopasowania stylu kierowania zespołem do aktualnej sytuacji.

Szkolenie „Od zarządzania do przywództwa i z powrotem”  pozwala na zapoznanie się z podstawowym zestawem kompetencji menedżerskich, daje solidną, skondensowaną  porcję wiedzy o tym, czym jest zarządzanie, czym jest przywództwo, co odróżnia lidera od kierownika, jak dopasować swój styl zarządzania do aktualnych sytuacji.

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z zarządzaniem w roli kierownika zespołu czy kierownika projektu, jak i dla osób zarządzających na wyższych szczeblach zarządzania, dla których może stanowić okazję do uporządkowania wiedzy i inspirację w zakresie kierunków dalszego rozwoju menedżerskiego.

Lepsze zrozumienie przywództwa i zarządzania, połączone z odpowiednim planem działania, szybko przełoży się na zwiększenie zarówno skuteczności, jak i efektywności zarządzania.

  Czytaj więcej...

Zarządzanie zakupami projektowymi

 

Czy nie sprawia nam przyjemności wydawanie pieniędzy ? Pewnie tak, ale co w przypadku, kiedy zakupy są środkiem do realizacji uzgodnionego zakresu prac projektowych i nie są celem samym w sobie, lecz stanowią „tylko” część wielkiej układanki projektowej?
Kontrakty z podwykonawcami, zakupy usług lub towarów na rzecz projektu, rozważny wybór dostawcy, poprawna definicja oczekiwań, wywiązywanie się z przyjętych postanowień – to z pewnością te elementy wiedzy, które wymagają szczegółowego przybliżenia wszystkim osobom związanym z procesami zakupowymi na rzecz projektu.

Szkolenie kierowane jest do osób zarządzających projektami, członków zespołów projektowych, kupców lub osób reprezentujących dział zakupów, kadry zarządzającej oraz osób zajmujących się finansami.

Uczestnicy szkolenia o zakupach projektowych z pewnością odkryją, dlaczego międzynarodowa organizacja PMI wyodrębniła ten obszar zamówień/kontraktów projektowych jako wiedzę dziedzinową niezbędną dla każdego kierownika projektu. Rozumienie mechanizmów zakupowych i roli Dostawców na projekcie powinno pozwolić ograniczyć ryzyko projektowe w zakresie współpracy z firmami zewnętrznymi i pomóc zrealizować projekt na czas, w zakładanym zakresie i budżecie. Czytaj więcej...

Zarządzanie czasem w projekcie

Trójkąt projektu przedstawia zależności między czasem, kosztem i zakresem. Zmiana jednego z tych elementów wpływa na pozostałe. Jeśli np. czas przeznaczony  na wykonanie projektu ulegnie skróceniu,  może to spowodować wzrost kosztu, poprzez zatrudnienie dodatkowych pracowników. Szkolenie ma na celu zrozumienie koncepcji trójkąta projektu i poznanie istoty wpływu czasu na pozostałe elementy. Poznane techniki pozwolą na ograniczenie ryzyka związanego z przekroczonym czasem projektu.

Szkolenie jest kierowane do kierowników i kandydatów na kierowników projektów, członków zespołów projektowych oraz osób, które planują rozwój kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania projektami.

Uczestnicy szkolenia poznają metody planowania w projektach, będą potrafili zbudować prawidłowy harmonogram oraz zarządzać jego zmianami tak, aby projekty kończyły się w zaplanowanym czasie.

Czytaj więcej...

Zespół Trenerów i Konsultantów

 • Mateusz Srebrny

  Mateusz Srebrny

  Scrum Master, Agile Coach. Od wielu lat wdraża i używa Scruma. Prowadził zespół odpowiedzialny za zaprojektowanie, zrealizowanie i ...

  więcej...

 • Tomasz Górecki

  Tomasz Górecki

  Tomasz  Górecki – Trener, Coach, Project Manager, Interim Manager w obszarze IT.Poprzez pracę w zróżnicowanych kulturach organizacyjnych – ...

  więcej...

 • Krzysztof Kaniewski

  Krzysztof Kaniewski

  Trener-praktyk, Prince2 Practitioner, Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI), Manager z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu organizacją IT  oraz  projektami ...

  więcej...

Standardy i referencje


"Tomka miałem przyjemność poznać, gdy prowadził w mojej firmie serię warsztatów na temat zarządzania projektami. Miło wspominam prowadzone przez niego ćwiczenia, które często w postaci różnego rodzaju gier i zabaw pokazywały różne aspekty np. zarządzania ryzykiem.

więcej...