Najbliższe szkolenia
There are no upcoming events at this time.

kwi 2018 Zobacz wszystkie »

PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Projekt, ze swej natury związany z niepowtarzalnością działań, jest zawsze związany z ryzykiem. Ryzyko jest obecne w każdej fazie projektu, od okresu przed  formalnym  zainicjowaniem  przedsięwzięcia, aż po okres eksploatacji systemu. Temat jest często niezręczny i nielubiany, ponieważ sympatyczniej jest mówić o sukcesie, niż o zagrożeniach.

Złożoność obecnie realizowanych projektów i ich wpływ na biznes nie pozwala na ignorowanie tematu.

Niestety nie da się wyeliminować ryzyka, ale można nim roztropnie zarządzać. Poprzez świadomość ryzyk, właściwą komunikację, uzgodnienie podejścia do zarządzania ryzykiem, a następnie konkretne działania, można skutecznie zwiększać prawdopodobieństwo sukcesu projektu.”

Szkolenie jest kierowane do osób pragnących rozwinąć swoje kompetencje w zakresie obszaru wiedzy związanego z zarządzeniem ryzykiem. Zdobyta na szkoleniu wiedza będzie przydatna zarówno w przypadku członków zespołu projektowego, kierowników projektu, jak i osób nadzorujących projekty.

Praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na szkoleniu pozwala na wprowadzenie, usystematyzowanie i ulepszenie zarządzania ryzykiem w prowadzonych projektach, co prowadzi w efekcie do zmniejszenia liczby „niespodzianek projektowych”

 

 

Program    
Wprowadzenie    Omówienie pojęcia „ryzyka” w kontekście projektu i otoczenia projektowego. Odpowiedzi na pytania: Jak zakres projektu wpływa na ryzyko? Kto jest interesariuszem w naszym projekcie?  Które elementy harmonogramu wymagają szczególnej uwagi? Dlaczego bez dobrego zdefiniowania projektu nie można zarządzać ryzykiem? 
Współpraca kierownika projektu z zespołem projektowym   Organizacja współpracy w zespole. Dopasowanie ról w projekcie do specyfiki zadań. Omówienie problemów związanych z koniecznością godzenia codziennej standardowej pracy z zadaniami projektowymi. Zasady komunikacji. Rodzaje spotkań projektowych i ich efektywność.
Gra planszowa    Elementy losowe w projekcie, ryzyko, decyzje, konsekwencje.
Różne style myślenia  

Przegląd sytuacji projektowych wymagających logicznego i analitycznego podejścia. Wspólna identyfikacji spotkań w projekcie, na których kreatywność jest kluczem do sukcesu. 

Omówienie i przećwiczenie różnych sposobów myślenia.

Aspekty  zarządzania    Zarządzanie w projekcie, zarządzanie ryzykiem, procesy zarządzania ryzykiem.
Odpowiedzi na pytania: Jak zarządzać czymś nieprzewidywalnym? Za co można i należy wziąć odpowiedzialność? Jakimi mechanizmami posłużyć się, aby ujarzmić ryzyko? W jakim zakresie jest to możliwe i kto ma za to zapłacić?
Plan zarządzania ryzykiem i identyfikowanie ryzyk    Omówienie sposobu przygotowania planu zarządzania ryzykiem,  omówienie rejestru ryzyka i sposobów rozpoznawania ryzyk.
Odpowiedzi na pytania: Kto,  kiedy i  jak będzie w naszym projekcie zarządzał ryzykiem? Jak rozpoznamy, z których kierunków spodziewać się zagrożeń? Czy ryzyko może mieć pozytywny wpływ na nasz projekt?
Sesja identyfikacji ryzyk   Wykorzystanie różnych perspektyw interesariuszy do identyfikacji ryzyk. Świadomość różnych sposobów myślenia – kiedy skupić się na liczbach, kiedy logika jest kluczowa, a kiedy efektywność spotkania zależy od kreatywności. Jak pobudzać kreatywność. Organizacja burzy mózgów.
Ilościowa i jakościowa analiza ryzyk    Omówienie pojęć, procesów i narzędzi przydatnych w ilościowej i jakościowej analizie ryzyk.
Odpowiedzi na pytania: Jak zeskalować metodykę do naszych potrzeb? Jak uszeregować ryzyka? Którymi ryzykami należy się koniecznie zająć i kiedy to zrobić? Czy ryzyko można wyliczyć?
Zespołowe podejmowanie decyzji   Mocne i słabe strony  zespołowego podejmowania decyzji. Podejmowanie decyzji jako proces. Świadomość różnych ról podczas uczestnictwa w spotkaniu. Rola facylitatora. Decyzje projektowe i ich powiazanie z rolami w projekcie. Uprawnienia i kompetencje kierownika projektu w zakresie podejmowania decyzji.
Monitorowanie i reakcja na ryzyko    Sposoby monitorowania ryzyka i strategie reagowania na ryzyko.
Odpowiedzi na pytania:  Co wpływa na decyzje o  konkretnej reakcji na ryzyko?  Czym różni się ignorowanie ryzyka od akceptacji ryzyka? Jak często powtarzać analizowanie ryzyka? Kiedy uruchamiać działania?  Co lepsze: prewencja czy korekta działań?
Podsumowanie    Podsumowanie i omówienie konkretnych ryzyk/tematów zgłoszonych przez uczestników szkolenia.
Mapowanie teorii do praktyki.
Czas trwania i informacje organizacyjne   Szkolenie trwa 1 dzień w godz 9:00-17:00. 
Organizator zapewnia przerwy kawowe i lunch
Trener   Szkolenie prowadzi Tomasz Górecki
     
Miejsce szkolenia   Warszawa

 


Zapisz się na szkolenie

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image

Zapoznaj się z warunkami


 

 

Zespół Trenerów i Konsultantów

 • Tomasz Górecki

  Tomasz Górecki

  Tomasz  Górecki – Trener, Coach, Project Manager, Interim Manager w obszarze IT.Poprzez pracę w zróżnicowanych kulturach organizacyjnych – ...

  więcej...

 • Mateusz Srebrny

  Mateusz Srebrny

  Scrum Master, Agile Coach. Od wielu lat wdraża i używa Scruma. Prowadził zespół odpowiedzialny za zaprojektowanie, zrealizowanie i ...

  więcej...

 • Krzysztof Kaniewski

  Krzysztof Kaniewski

  Trener-praktyk, Prince2 Practitioner, Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI), Manager z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu organizacją IT  oraz  projektami ...

  więcej...

Standardy i referencje

"Tomka miałem przyjemność poznać, gdy prowadził w mojej firmie serię warsztatów na temat zarządzania projektami. Miło wspominam prowadzone przez niego ćwiczenia, które często w postaci różnego rodzaju gier i zabaw pokazywały różne aspekty np. zarządzania ryzykiem.

więcej...